Komornik Sądowy w Turku

ul. Kolska Szosa 28/1 | 62-700 Turek
tel. 63 214-12-29 | tel. 63 278-43-33
fax. 63 214 12-29

e-mai: turek2@komornik.pl
nr konta: 54 1020 2762 0000 1102 0026 8250
Kod BIC (SWIFT); BPKOPLPW
przyjęcia interesantów - piątki od 9.00 do 13.00
oraz podczas obecności komornika w kancelarii.

Prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynku i budowli

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Turku

Andrzej Grabowski

Kancelaria Komornicza, Kolska Szosa 28, Turek, 62-700 Turek

tel. 632784333 / fax. 632141229

Sygnatura: km 1593/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Andrzej Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Ogrodowczyk Hieronim, Ogrodowczyk Anna, położonej przy Cisowa 19,Słodków Kolonia, Turek, 62-700 Turek, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00022100/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynku i budowli stanowiących odrębna nieruchomość , położonej w miejscowości Słodków Kolonia gm.Turek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid.288 o pow.0,0985 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym o pow.użytkowej 177,30 m2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zwieńczony dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. Budynek nieotynkowany, Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana, doprowadzone wszystkie media.

Suma oszacowania wynosi 193 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 980,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 347,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 54102027620000110200268250.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku przy ul. Legionów Polskich 4 sekratarciacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wpis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Grabowski

data licytacji: 05-03-2018

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

strona ma charakter wyłącznie informacyjny