Komornik Sądowy w Turku

ul. Kolska Szosa 28/1 | 62-700 Turek
tel. 63 214-12-29 | tel. 63 278-43-33
fax. 63 214 12-29

e-mai: turek2@komornik.pl
nr konta: 54 1020 2762 0000 1102 0026 8250
Kod BIC (SWIFT); BPKOPLPW
przyjęcia interesantów - piątki od 9.00 do 13.00
oraz podczas obecności komornika w kancelarii.

Udział w trakach i ładowarkach

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym w Turku
Andrzej Grabowski
Kancelaria Komornicza Andrzej Grabowski
62-700 Turek 1 Kolska Szosa 28
tel. 63 278-43-33 , 63 214-12-29 e-mail: turek2@komornik.pl
www.komornik-turek.pl
Km 513/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 10:30 w lokalu:
przy Cichów 31, 62-720 Brudzew
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja 1/2 udziału ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
_________________________________________________________________________________________________________________
1. Trak LT15,Mizer, nr VIN 456A12208HPBF2390 1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00
2. Trak LT15,2006, Mizer, nr Vin
456A112203DPDB1259 1 [szt.] 2 500,00 **) 1 875,00
3. Trak – Med, TP 600 1 [szt.] 2 500,00 **) 1 875,00
4. Ładowarka UM 53 1 [szt.] 4 000,00 **) 3 000,00
5. Ładowarka UM 53 1 [szt.] 2 000,00 **) 1 500,00
________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Art.867′ §1 Kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy
Andrzej Grabowski

data licytacji: 24-04-2019

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

strona ma charakter wyłącznie informacyjny