Komornik Sądowy w Turku

ul. Kolska Szosa 28/1 | 62-700 Turek
tel. 63 214-12-29 | tel. 63 278-43-33
fax. 63 214 12-29

e-mai: turek2@komornik.pl
nr konta: 54 1020 2762 0000 1102 0026 8250
Kod BIC (SWIFT); BPKOPLPW
przyjęcia interesantów - piątki od 9.00 do 13.00
oraz podczas obecności komornika w kancelarii.

Opis i oszacowanie nieruchomość Koźmin oraz Dąbrowa

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Turku
Andrzej Grabowski
Kancelaria Komornicza nr II w Turku
62-700 Turek ul.Kolska Szosa 28
tel. 63 278-43-33 , 63 214-12-29 e-mail: turek2@komornik.pl
www.komornik-turek.pl
Kmp 118/92

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Andrzej Grabowski w sprawie egzekucyjnej:

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 11:00 w: w kancelarii komornika sądowego tj. ul. Kolska Szosa 28 w Turku zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
62-720 Brudzew, Koźmin,Brudzew,Dąbrowa,
dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KN1T/00048485/0].

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Andrzej Grabowski

Pouczenie: Zgodnie z art.767 §1 kpc na niniejszą czynność komornika, przysługuje skarga do w Turku Sądu Rejonowego w Turku. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego w Turku w terminie tygodniowym od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności (art.767 §2 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

data licytacji: 28-02-2020

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

strona ma charakter wyłącznie informacyjny